نمایندگان فروش


ردیف شهر تلفن تماس
فهرست نمایندگان ویژه فروش هتل رضویه
1 تهران : قصر داریوش 82456 – 021
2 اصفهان: پرستیژ تور 36689810 – 031
3 شیراز : گشت تور 32236542 – 071
4 همدان : علیصدر مهر 38255552 – 081
5 مشهد : ایران هتل (آی هو) دفتر تهران : 476233
دفتر مشهد :38689005