موزه تاریخ طبیعی مشهد

موزه تاریخ طبیعی مشهد در سال ۱۳۷۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در ساختمانی با مساحت ۱۰۰۰ مترمربع و در ۳ طبقه و در بخش های مختلف جانور شناسی، گیاه شناسی، زمین