موزه آب مشهد

موزه آب مشهد
موزه آب مشهد

موزه آب مشهد
یکی از بنیادی ترین عوامل رشد و توسعه جوامع بشری بهره مندی از مواهب آسمانی و استفاده از آب بوده است. اهمیت و نیاز جدی به این ماده حیاتی (بالاخص در شهرها و مناطق خشک و کویری) موجب ابداع شیوه های خاص استحصال و استفاده از آن شده است.

از اینرو گنجینه آب مشهد در سال 1378 توسط کارشناسان آب منطقه ای خراسان با هدف آشنایی عموم در مورد:
سازه های آبی قدیمی نظیر سدها، قنوات، آب انبار ها، یخدان ها، پل بندها
شیوه های آبیاری سنتی
ادوات استحصال، اندازه گیری، نگهداری و انتقال آب
و ماکت سدها در سایتی واقع در اداره آب منطقه ای خراسان به آدرس مشهد، بلوار سازمان آب گرداوری و در معرض نمایش قرار گرفته است.